Valdyba


Kovo 17 d.  Kaune įvykęs Jūrų skautijos „Divytis“ suvažiavimas, kaip ir visuomet, atnešė į organizacijos gyvenimą naujų vėjų, bet apie viską iš eilės. Suvažiavimas vyko Kauno karininkų ramovėje, jo metu buvo pristatytos bei patvirtintos Valdybos finansinės ir veiklos ataskaitos, apžvelgėme Etikos ir Kontrolės komisijų ataskaitas. Smagi naujovė: balais įvertinome Pirmininko, […]

2018 m. Suvažiavimo naujienos