Jūrų kadetų veikla


Jūrų kadetų veikla ir jos nauda. Atkūrę šalyje jūrų skautų judėjimą, prasidėjusį dar 1989 metais, visada artimai ir atsakingai, kaip ir dabar, bendravome su Lietuvos kariuomene, kitų šalių jūrų kadetais. Todėl nuo 1995 metų mūsų organizacija yra ir Tarptautinės jūrų kadetų asociacijos (ISCA) narė. Tai anksčiau skautavusių mūsų vadovų, iškilesnių jūrų skautų pasiaukojamos veiklos, rimtai prisiimtos šios pareigos rezultatas. Dėka to ir tu – kaip ir kiekvienas Jūrų skautijos ,,Divytis“ organizacijos narys, gali siekti tapti jūrų kadetu: tereikia aktyviai, šalia jūrų skautavimo, dar dalyvauti ir šioje veikloje. Organizacijoje nuo 2014 metų turime savo struktūrinį padalinį – Jūrų kadetų įgulą (Sea Cadets of Lithuania in SSA ,,Divytis“). Jos nariams, juo labiau po šios mūsų Jūrų kadetų stovyklos, atsivers naujos galimybės dalyvauti ir tarptautiniuose ISCA mainuose.

Siekiame, kad jūrų kadetai taptų mūsų organizacijos elitu. Tai tikrai daugeliui padės tapti atsakingesniais, pareigingesniais bei įgyti tikro lyderio, organizatoriaus savybių. Tada gyvenimo kelyje galėsite iš savęs ir pareikauti, ir pasiekti daugiau. Dalis užaugę tikrai busite daugiau pasirengę ir gal pasirinksite galimai profesionalaus kariškio, iš jų ir KJP, karjerą. Dalis, tikimės tapsite KASP savanoriais ar į kariuomenę besiprašančiais šauktiniais. Galimai bus iš Jūsų stojančiųjų ir į Jūreivystės ar į Laivininkų mokyklas ar tapusių pasieniečiais. Dar dalis jūsų, pasirinkę kitas specialybes, studentaudami, manau, pasirinksite ir Vadų kursus. Jūsų gyvenimo keliai bus įvairūs, bet jūs tikrai žinosite kaip lengviau įveikti įprastus sunkumus bei ką daryti, jei mūsų šalies Laisvei ir Nepriklausomybei iškils pavojus.

Mūsų Įgulos naudojama atributika:

ISCA ženklas

Jūrų kadetų įgulos ženklas

 

Jaunojo žvalgo antsiuvas

Jaunojo žvalgo antsiuvas

 

 

 

 

 

Iš Tarptautinės jūrų kadetų asociacijos nuostatų:

,,2. Jūrų kadetų korpusas ar organizacija.

Bendrai. Jūrų kadetų nacionalinis korpusas ar atitinkama organizacija yra savanoriška, nepolitinė ir nekarinė jaunimo organizacija, kurių narystė nėra varžoma dėl rasės, lyties psichologinių ar religinių įsitikinimų. Organizacija siūlo praktinį ir teorinį mokymą laivybos ir navigacijos srityse, paremtą karinio jūrų laivyno tradicijomis.

Siekiai. Taip pat organizacijos narės turi apibrėžti savo tikslus ir siekius ir turi laikytis šių principų teoriškai ir praktiškai: a) skatinti jaunus žmones tobulinti asmenines savybes, mokyti komandinio darbo ir atsakomybės savo visuomenėje, tai daryti per vidutiniškai sugriežtintą jūrinį mokymą ir lyderio savybių tobulinimą; b) skatinti jaunus žmones suprasti tarptautinės jūrinės komercijos, gynybos ir aplinkos apsaugos svarbą.

2.1 ISCA tikslai:

  1. skatinti tarptautinį ir tarpkultūrinį supratingumą, gerą valią, draugiškumą tarp žmonių, kurie domisi jūrine veikla;
  2. skatinti jūrų kadetų mainus tarp ISCA organizacijų narių;
  3. organizuoti ir dalyvauti forumuose, skirtuose mainams, dalintis informacija ir idėjomis dėl jaunimo mainų;
  4. skatinti jūrų kadetų organizacijos plėtimąsi Pasaulyje, skatinti naujų narių prisijungimą į ISCA, bet atsispirti karinėms ar politinėms organizacijoms;
  5. skatinti organizacijas – nares ne materialia parama, o jaunimo mainų organizavimu ar panašia veikla;
  6. rengti praktinę programą, kurios metu tarptautinio jūrų kadetų judėjimą pamatytų visas pasaulis.“

 

Šiek tiek apie mūsų veiklą 2015-2016 m.m.

Įdomesni renginukai: – ,,Mūšis“ ir labai naudinga informacija, mokymas 2015 m. Nacionalinės stovyklos metu. – Rudens stovykla su specialiųjų operacijų pajėgų kariais. – Buriavimas burlaiviu ,,Brabander” jūroje. – Išvyka į Klaipėdą, aplankant KJP štabą, laivus, Jūreivystės mokyklą, Pakrančių apsaugos rinktinę. – Stovykla su KASP pas karius. – Jūrų kadetų stovykla Girionyse. – 02. 15d. žygis ,,Kaunas-Kruonis” ir ,,Rumšiškės-Kruonis“ į minėjimą, miegant palapinėse Kruonio miške. – Jūrų kadetų stovykla Šlienavoje. – Parengiamoji stovykla kursui ,,Jaunasis žvalgas“ Kulautuvos miške. – 2016 m. kursas antsiuvui ,,Jaunasis žvalgas“ gauti.

 

Jūrų kadetų įgulos stovykla Girionyse. Per Jūrų kadetų stovyklą buvo griežta mokomoji rikiuotė, stiprinami mūsų orientaciniai gebėjimai nakties metu. Orientavimosi mokymo metu kadetai taip pat susipažino su paprastintais pagrobimais ir tardymais. Jūrų kadetams teko veikti patekus į ne komforto zoną: jie buvo nuvežti į kitą vietą, kur jiems buvo paskirta nauja užduotis – susiorentuoti kur jie yra ir nuvykti į paskirtą vietą. Visos užduotys buvo atliekamos grupėmis, todėl kadetai gilino gebėjimus atlikti užduotis ne tik savarankiškai, bet ir kaip komanda.

Br. Liutauras

2015 m. kursas ,,Jaunasis žvalgas”. Jaunojo žvalgo kursas – tai pagal amžių adaptuota KAM Žvalgų mokyklos Žvalgo (Patrulio) kurso programa. Tai vienas didesnių išbandymų, kur pritaikoma  jūrų kadetams priimta pusiau sukarinta tvarka ir drausmė. Be to viskas vyksta apsunkintomis sąlygomis. Kurso metu tikrai patikrinama kiekvieno ištvermė: teko ir sušlapti, ir nepersimiegoti, ir pajusti kas yra alkio jausmas. Praktiškai paaiškėjo, kas kiek ko moka, geba ar ne. Pavyzdžiui, moki naudotis žemėlapiu, kompasu ir orientuoti,s ar ne. Paaiškėjo, ar sugebi, kai sunku, darniai veikti komandoje ir individualiai. Ne vienam jūrų skautui yra nutikę, kaip tenka šio kurso iš pirmo karto ir nebaigti, pasiduoti: ne visi gali įdėti tiek daug pastangų ir, svarbiausia, ne visuomet užtenka valios. Pamanai, kad tai jau tavo galimybių riba ir viduje sutinki, kad gal geriau pasiruoši kitam kartui… Kurso metu nekart buvau suabejojęs ir aš, ar jau tik neteks pasiduoti. Ypač, kai trūko miego, jau maniau, kad tuoj tuoj teks pasitraukti… Bet draugai ir noras gauti antsiuvą skatino kaip nors likti.

        Todėl labai džiaugiuosi, kad įveikiau šį išbandymą, nes jis buvo tikrai sunkus. Kursas leido realiai pajusti savo galimybes ir paskatino pradėti rimčiau sportuoti ir mankštintis, įgyti geresnę fizinę formą bei jau padeda ir, tikiu, dar padės tikrame gyvenime įveikti būsimus sunkumus.

Br. Ridas

50 km žygis iš Kauno į Kruonį. Žygis prasidėjo vasario 14 dieną 18 valandą vakaro nuo Nežinomojo kareivio kapo prie Karo muziejaus. Žygyje dalyvavo 3 vyresnieji jūrų skautai. Iki Rumšiškių pirmi 25 km ėjosi labai lengvai, nesijautė jokio nuovargio, nes klausėmės muzikos, kalbėjomės ir dėl to nejautėm kaip greitai einam. Bet kelias nebuvo lengvas, nes turėjom būti atsargūs ir dėl transporto. Ir iš tikrųjų, labai norėjom kuo greičiau pasiekti Rumšiškes. Kai jas pasiekėm, sustojome stotelėje pailsėti ir pavalgyti. Po 30 minučių tęsėme žygį. Pailsėjus ėjosi iš pradžių lengvai, bet kai jau pasiekėme Dovainionis, eiti darėsi sunku ir tempas nebebuvo toks greitas. Paskutinius 10 km ėjome ilgai ir sunkiai, kai kur sustodavome pailsinti kojas, nes jos jau jautė didelį nuovargį. Bet kai pamatėme Kruonio centrą, labai apsidžiaugėme ir iš to džiaugsmo šiek tiek atsigavome. 4 valandą ryto sėkmingai pasiekėme Kruonio mokyklą. Žygis truko lygiai 10 valandų. Už šį žygį mums buvo suteiktą teisė iškelti Lietuvos vėliavą per minėjimą Kruonyje žuvusiems partizanams atminti.

Br. Deividas

Rugsėjo mėnesį Klaipėdos universiteto mokomuoju burlaiviu ,,Brabander” išėjome į Baltijos jūrą beveik visai dienai. Prieš tai susipažinome su jo įranga, išklausėme saugos instruktažo. Išėjus į atvirą jūrą padėjome įgulai kelti, įtempti bures ir ko dar reikėjo. Klausėmes jūrininkų ir kapitono istorijų, valgėme laive pagamintos sriubos ir kai kurie… atidavėme duoklę Baltijos žuvims. Buvo tikrai smagi ir nepamirštama patirtis, įkvepianti mus rimtesniems sumanymams. Dauguma buriuojant jūroje tokiu nuostabiu burlaiviu buvo pirmąkart…

Br. Marius

2015 m. spalio 10-11 dienomis Kulautuvos miške vyko stovykla, padedant Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono kariams. Stovyklą atidarėme prie žuvusio partizano žūties vietą žyminčio kryžiaus, kurio aplinką mes savarankiškai ėmėmės jau prieš daug metų tvarkyti. Mokė mus ne tik žvalgo taktikos, bet ir daug naujų, mums labai naudingų dalykų. Kariai parodė ir savo ginkluotę, davė pasinaudoti naktinio matymo prietaisais ir … Visko juk nereikia ir nebūtina pasakoti. Išmokome tinkamai apžiūrėti sužeistuosius, suteikti pirmąją pagalbą, net įstatant kateterį lauko sąlygomis, o reikalui esant ir išgabenti juos iš mūšio lauko. Naktį mūsų laukė tikras išbandymas, nes po dienos pratybų visas įgytas žinias teko panaudoti, susiduriant akis į akį su neva išvykusias kariškiais. Apie 30 mūsiškių, apsiginklavusių prožektoriais, stojo į nakties mūšį prieš penkis naktiniais matymo prietaisais aprūpintus kariškius. Nors jėgos buvo nelygios, patirtis ir pažangesni prietaisai laimėjo – pergalė atiteko profesionalams. Bet mūsų spec. grupė atliko reidą ir suradusi miške karių mašiną, ją ,,sunaikino“. Tiesa, pasalos kariams prie mašinos vietos visgi rengti atsisakyta, bijantis patiems pakliūti į nelaisvę… Paryčiais padėkojome mūsų šauniems kariams už suteiktas žinias, mums skirtą savo laiką ir nuoširdžiai atsisveikinę, išlydėjome juos. Ateis, tikiu, laikas ir kažkas iš to mūsų 30-tuko, vilkėdamas specialiųjų operacijų karių uniformą, mokys kitus ,,jūrius“…

Nežinomas brolis