Nuotykiai su Divyčiu - 2021

Šiuo Kauno miesto savivaldybės administracijos finansuojamu projektu organizacija praveda net 4 vasaros ir 1 rudens stovyklą, užimdama 130 Kauno miesto mokyklų mokinių įvairia neformaliojo ugdymo veikla. Per praktinį, pilietiškumą, ištvermę, sveiką gyvenimo būdą skatinantį jūrų skautų neformalųjį visapusišką ugdymą, tenkinant gana skirtingų vaikų poreikius, yra vystomos socializacijos ir kitos kompetencijos.

I stovyklos pamaina

 
I pamainos dalyviai turi neįprastą dažnam miesto vaikui keliavimo buriuojant sudėtingą ištvermės, išgyvenimo, komandinės veiklos ir psichologinio susitelkimo reikalaujantį žygį po Kauno marias organizacijos katamaranu ,,Divytis". 

 


II stovyklos pamaina

II-os pamainos dalyviai stacionarioje Paaluonio stovykloje įgavo ne tik teorinių žinių, bet ir praktinės lyderystės įgūdžių. Jaunesniems vaikams lyderystės mokymas vyko per žaidimus.
Visi dalyviai gilinosi į jūrinio skautavimo paslaptis, džiaugdamiesi maudynėmis, baidarėmis, miško vėsa, vakaro laužais.

34 projekto dalyviai, kurių daugiau nei pusė buvo jūrų skautų ir grupė talkinusių savanorių- vyresniųjų Kpt. P. Labanausko laivo vyresniųjų jūrų skautų čia aktyviai ir linksmai stovyklavo. Veikla tiek maudantis, tiek baidarėmis vyko gyvenvietės sodybos tvenkinyje, o vakarais ir vietos miške. Žygių metu buvo susipažinta su apylinkėmis ir Lesčių bažnyčia, jos ir anksčiau čia vykusio gyvenimo istorija, aplankyta partizanų vadavietė Daugeliškių miške. Virš 10 stovyklautojų atsiskaitė už patyrimo laipsnių programas, davė įžodžius. Stovykloje suaugusiųjų jūrų skautijoje įžodžius davė ir vietos Romualdo Adomavičiaus laivo vadovas Tomas Mikšys bei stovyklos grupės vadovė Sada Bukšnienė. Taip pat buvo pravestas ir kursas būsimiems valtininkams. Nepastebimai greitai prabėgo jau bene 10-oji kasmetinė čia organizuojama mūsų organizacijos stovykla.
III ir IV pamainos

III-čios ir IV-tos pamainų dalyviai rugpjūčio 14-29 d. baidarėmis ir kitomis valtimis sieks įveikti beveik 200 kilometrų, pradėdami Rytų Aukštaitijos vandenimis, galimai ,,išlįsdami“ ir į ežerus. Dažni upės vingiai, šakos mokys greitai ir gerai susigyventi ir tinkamai bendrauti tiek labai mažose - tik 2 asmenų baidarių, tiek didesnių valčių įgulose. Vėl aktyvus poilsis, esant poreikiui nugalėti pirmiausia vėl save, mokantis pastoviai orientuotis, pažinti gamtą ir išmokti žygio sąlygomis išgyventi. Pakeliui daug ir lankomų įdomių objektų.