Jūrų skautų įžodžiai

 Įžodis – susumuoja skautų ideologiją.

Bebriukų- ūdryčių įžodis yra: ,,Brangindamas savo garbę, aš pasižadu mylėti Dievą, Tėvynę ir jūrą, vykdyti bebriukų-ūdryčių priesakus ir kas dieną padaryti po gerąjį darbelį.

Jūrų jaunių: „Brangindamas savo garbę aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei, jūrai, padėti artimui ir vykdyti jūrų skautų priesakus“.

Jūrų skautų įžodis: „Brangindamas savo garbę aš pasižadu tarnauti Dievui, Tėvynei, jūrai, padėti artimui ir vykdyti jūrų skautų priesakus“.

Patyrusių jūrų skautų: „Brangindamas savo garbę aš pasižadu tarnauti Dievui ir Tėvynei, Lietuvos jūros valstybės idėjai, padėti artimui ir būti pavyzdingu jūrų skautu“.

Jūrų skautininkų įžodis: „Brangindamas savo garbę aš pasižadu tarnauti Dievui ir Tėvynei, Lietuvos jūros valstybės idėjai, padėti artimui, būti pavyzdžiu jaunesniems skautams ir dirbti Lietuvos jūrų skautijos gerovei“.

Įžodis mums primena, kad turime dešimtį skautų priesakų ir geležinį priesaiką, kurie mums nurodo kaip reikia gyventi norint užaugti gerais žmonėmis.

Įžodis duodamas stovyklų, didesnių minėjimų metu saulei tekant prie vandens telknio ar svarbesnės vietos.