Suvažiavimas

Šiandien įvyko išlauktas Suvažiavimas. Sesė Evelina dėkojo visai komandai, žengusiai per metų kelionę, pilną iššūkių ir išbandymų, nepakartojamų nuotykių. Organizacijos vairas perduotas br. Algimantui. Į Valdybą išrinkti br. Ridas, Liutauras, Klaudijus ir s. Vita.
Etikos komisijoje gerą atmosferą stebės sesės gintarės Neringa, Rasa ir Evelina. O tvarkingą ir sąžiningą darbą užtikrins s. Joana ir Tautvydas su br. Deividu!

Sėkmės ir bendruomeniškumo, supratingumo ir pagalbos vienas kitam!