Mūsų veikla


Vasario 4 d. į Kauno savivaldybę visą rytą traukė skautai – vyko eilinis Jūrų skautijos ,,Divytis“ suvažiavimas. Kaip įprastai, suvažiavimas metu buvo pristatytos Valdybos narių metinės veiklos ataskaitos už 2016-sius metus, organizacijos finansinės ir veiklos ataskaitos, Etikos ir Kontrolės komisijų ataskaitos. Suvažiavimo dalyviai taip pat galėjo išgirsti apie 2018 m. […]

Apie 2017 m. Suvažiavimo sprendimus