Valdyba

Dabartinė Valdyba pradėjo veikti po 2019 m. kovo 23 d. įvykusio Suvažiavimo.

Valdyba yra aukščiausia Jūrų skautijos „Divytis“ vadovybė tarp Suvažiavimų. Valdybos nariai kiekvieną mėnesį susitinka posėdžiui, kurio metu sprendžia svarbiausius jūrų skautijos klausimus - peržiūri, koreguoja ir tvirtina nuostatus, daro viską, kad pasiektų Suvažiavimo metu iškeltus metų tikslus, rašo projektus, rūpinasi visa dokumentacija, organizuoja mokymus ir visais įmanomais būdais stengiasi, kad „Divyčio“ nariams skautavimas būtų įdomus, smagus, saugus ir nepamirštamas.

Susipažinkime su Valdybos nariais - kas jie, ką veikia ir kuo rūpinasi!

Jūrų skautijos pirmininkė s. pat. j. sk. Evelina Prunskienė

Sesė skautauja nuo 2011 metų spalio mėnesio

Kokią organizaciją sesė mato po metų? 

Ne tik po metų, tačiau apskritai, mūsų organizaciją įsivaizduoju kaip vieningą, jaukią, ne itin didelę, tačiau itin stiprią bendruomenę, turinčią tą patį tikslą, stiprias vertybes ir didelį žinių bagažą. Taip pat Divytį įsivaizduoju kaip vietą, kur kiekvienas vyresnis skautas galėtų išbandyti save skirtingose rolėse, taip atrasdami save ir tvirtai žengdami į gyvenimą. Noriu, kad mūsų organizacija jaunuolius ruoštų gyvenimo skrydžiui!

Sesės gyvenimo moto? Nėra problemų, yra tik galimybės!

Ką sesei reiškia būti skaute? 

Būti skautu - tai laikytis skautiškos ideologijos ir principų ne tik skautiškų veiklų metu, tačiau visada gyvenime. Priimant sprendimus - būti sąžiningu ir teisingu, leidžiant laisvalaikį - būti blaiviam, propaguoti sveiką gyvenseną be žalingų įpročių, būti taupiam ir draugiškam aplinkai. Taip pat palikti pasaulį (ir save) geresnį nei radai vakar - nuolat tobulėti.
Būti skautu - būti pavyzdžiu!

Parašyk sesei el. paštu evelina.lagauskaite@gmail.com arba info@juruskautija.lt

Valdybos narys br. pat.  j. sk. Liutauras Kušlys

Brolis skautauja 11 metų

Kokią organizaciją brolis mato po metų? 

Aš organizaciją matau užaugusią ir sustiprėjusią, kurioje jaunimas ne tik žaidžia ir kitaip linksminasi, bet ir daro didelius darbus organizacijos ir Lietuvos labui.

Brolio gyvenimo moto? "Geri sprendimai ateina iš patirties. Patirtis ateina iš blogų sprendimų."

Ką broliui reiškia būti skautu? 

Man būti skautu yra didelė garbė, nes kiekvienas turime galimybę įnešti labai didelį indėlį į ateities kartas ir jas pakreipti teisinga gyvenimo kryptimi.

Liutaurui galite parašyti el. paštu liutauras.kuslys@gmail.com

Valdybos narė s. pat.  j.  sk. Vita Tamošiūnaitė

Sesė skautauja 9 metus.

Kokią organizaciją sesė mato po metų? 

Per metus kalnų didelių nenuversi, bet matant kaip sparčiai viskas keičiasi, manau, jog bent būklas bus ta vieta, į kurią kiekvienas esamas ir buvęs Divyčio narys einantis Laisvės alėja užsuks taip įprastai, kaip į namus, kas pailsėti, kas pasimokyti, atsiversti skautamokslį, ar tiesiog užsukti pasilabinti.

Sesės gyvenimo moto? Gyvenimas tarsi harmoninis osciliatorius: Jeigu šiandieną tave daug kas pradžiugino, rytoj būk atsargi, nes gali tekt nuliūsti..

Ką sesei reiškia būti skaute? Pasididžiavimą, turint gausybę nrolių ir sesių!

Sesei galite rašyti el. paštu vita.tamosiunaite1@gmail.com

Valdybos narė s. j. sk. Jurgita Vingilienė

Sesė skautauja 4 metus

Kokią organizaciją sesė įsivaizduoja po metų? 

Aš įsivaizduoju sustiprėjusią, vieningą, galinčią pasiūlyti kokybišką ugdymą.

Sesės gyvenimo moto? Tai, kas neužmuša, padaro mus stipresniais.

Ką sesei reiškia būti skaute? 

Patirtį, iššūkius ir galimybes.

Sesei galite parašyti el. paštu jurgitukasv@gmail.com

Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .