Mūsų organizacija, lyg tikra šeima - vieningi, vieno tikslo ir ideologijos vedini broliai ir sesės. Kiekvienoje šeimoje yra mama ir tėtis ar globėjai, kurie vaikus apgaubia šiluma ir rūpesčiu. Mes turime savo Vadovus - stovyklose atstojančius mamas ir tėčius, neretai tampančius gerais vaikų draugais, autoritetais. Jie perduoda visas savo turimas žinias, saugo ir ugdo mūsų mažuosius narius.

Nori prisijungti prie mūsų skautiškos šeimos? Savo vaiko akyse įžvelgi skautišką ugnelę ir nežinai, kas ta linkme galėtų toliau vesti? Kilo klausimas, kuriam mieste mes veikiame? Pasirinkimas nemažas, atrask arčiausiai savo namų!

Susipažinkite su mūsų vadovais:

Br. budys Algimantas Malkevičius, jūrų skautų vadovas Kulautuvoje ir Kaune. 

    "Nuo 1989 metų, dalyvaudamas  tiek atkuriant ir plėtojant jūrų skautavimą Lietuvoje, tiek tiesiogiai 
šias veiklas ir pats vis tebeugdymas vaikus, jaunuolius ir vadovus, tegaliu vis tvirčiau pritarti  paties skautų 
Įkūrėjo minčiai, kad skautavimas ir šiandien išlieka tobuliausiu jaunų žmonių visapusiško ugdymo metodu. 
Jūrinis skautavimas, anot paties Roberto Baden Powell, tam atveria tik daug platesnes nei įprasta galimybes. 
   Suaugę, per Dievo suteiktą progą prisiliesti prie ugdomų vaikų ir jaunuolių sielos, turi nuostabią galimybę 
plačiau nei tik per savo šeimoje auginamus vaikus prisidėti prie gražesnio nei rado pasaulio, o konkrečiau - būten 
savo Tėvynės ateities. Ir, žinoma, mažu krisleliu joje ilgiau taip likti. "

Susisiekti galite telefonu 8 676 38179, el. paštu algimantas_malkevicius@yahoo.com 

 

S. gint. Evelina Prunskienė, jūrų skautų vadovė Kačerginėje

"Skautauju jau 7 metus. Skautavimas senų senovėje man tapo gyvenimo būdu, "įaugo į kaulus". Tuo labai džiaugiuosi, todėl prieš 2 metus nutariau pradėti skleisti skautybę kuo plačiau ir tapau jūrų skautų vadove.   Koks nepaprastas jausmas stebėti, kaip  "mano" vaikai auga, tobulėja, įgyja tam tikrų kompetencijų - auga doru žmogumi.

Gyvenime taip pat vadovaujuosi skautiškomis vertybėmis, kaip šeima (artimas), dorybė, blaivybė, tiesumas ir sąžiningumas. Mano tikslas tokį gyvenimo būdą per aktyvų laisvalaikį diegti ir vaikams, auginti juos lyderiais, nebijančiais iššūkių, gebančius greitai susiorientuoti ir veiki įvairiose situacijose. Taip pat aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, skiepyti patriotiškumą bei savo veikla kasdien "palikti šį pasaulį truputį geresnį negu jį radome"

Susisiekti galite telefonu 8 61939037, el. paštu evelina.lagauskaite@gmail.com 

 

S. pat. j. sk. Jurgita Vingilienė, jūrų skautų vadovė Šlienavoje

"Tapau jūrų skautų vadove prieš tris metus ir kartu su vaikais siekiam teorinių žinių ir mokomės jas pritaikyti praktikoje. Mielai imuosi iniciatyvos bei atsakingai vykdau patikėtas užduotis. Esu savo šalies patriotė ir tai siekiu įskiepyti savo ugdytiniams."

   Susisiekti galite telefonu 8 61030323, el. paštu jurgitukasv@gmail.com 

 

           

S. Janina Krutkevičienė, Česlovo Kudabos laivo vadovė Kaišiadoryje

Susisiekti galite telefonu 8 687 18148, el. paštu janinoss@gmail.com.  


S. Joana Uzelman, Ferdinando Magelano laivo vadovė Piliuonoje

 "Skautauju vienerius metus. Paskatino skautauti nauji iššūkiai, meilė gamtai. Tapau vadove, kad mokiniams būtų galimybė susipažint su šia organizacija ir jos vertybėmis. Pati vadovaujuosiu šiomis vertybėmis:  pagarba aplinkiniams, meile Lietuvai, jos kultūrai, istorijai ir gamtai, sveika gyvensena bei mokausi darnumo."

 Susisiekti galite telefonu  8 682 12621, el. paštu uzeljoan@yahoo.de


Br. Tomas Mikšys Romaldo Adomavičiaus laivo vadovas Kėdainių r. Josvainiuose

Susisiekti galite telefonu  8 641 48975, el. paštu Tomukas1205@gmail.com
S. Sada Bukšnienė, Simono Kudirkos laivo vadovė Kaune