Etikos ir Kontrolės komisijos

Jūrų skautijos garbę gina, narių nusižengimams ideologijai, tvarkai ir drausmei nagrinėja Etikos komisija, visuotinio susirinkimo metu renkama 2 metų kadencijai.

2020 - 2022 m. Etikos komisija: 

s. gint. Neringa Malkevičienė

s. gint. Evelina Prunskienė

s. gint. Rasa Bieliūnaitė


2020 - 2022 m. Kontrolės komisija:

s. Joana Uzelman

br. Deividas Paulauskas

br. Tautvydas Jančis

Kontrolės komisija tikrina ūkinę ir finansinę jūrų skautijos veiklą, atskaitomybę ir kitus buhalterinės – finansinės veiklos dokumentus. Ši komisija taip pat renkama 2 metų kadencijai visuotinio Suvažiavimo metu.

 .