Apie mus

Jūrų skautija „Divytis“ yra nacionalinė jūrų skautų organizacija, veikianti pagal jūrų skautų įstatus bei nevyriausybinės organizacijos (NVO) principu, puoselėjanti Lietuvos – jūrinės valstybės idėją ir siekianti savo narius ugdyti dorais, kilnios dvasios ir tvirto būdo piliečiais. Sueigos, vandens ir pėsčiųjų žygiai, stovyklos, buriavimas ir kita skautiška veikla – visa tai padeda mums tobulėti kaip skautams, piliečiams, visuomenės nariams, ugdo mūsų vertybes. Užsiėmimų metu giliname skautiškas žinias, mokomės kaip išgyventi gamtoje, veikti komandoje ir savarankiškai, įgyjame lyderiams reikalingų savybių, padedame mažesniems ir mokomės iš labiau patyrusių.

Mūsų vizija

Būti tarptautiniu mastu pripažinta aktyvia ir dinamiška nacionaline marinistinio vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo organizacija, teikiančia kokybiškas paslaugas jauniems žmonėms, kuriems organizacija – karjerai sėkminga, įkvepianti, teikianti pasitenkinimą, bet reikalaujanti pastangų veikla.

Mūsų misija

Organizacijos nariams, per patrauklią ir kokybiškai organizuotą neformalaus ugdymo veiklą, suteikti įgūdžius ir kompetencijas, padedančius tapti sąmoningu, savarankišku, atsakingu, aktyviu ir sveikai gyvenančiu piliečiu, darnia asmenybe. Veikla vykdoma vadovaujantis pagrindiniais jaunimo politikos įgyvendinimo ir neformaliojo ugdymo principais, jūrų skautavimo ir jūrų kadetų vertybėmis bei metodais.